top of page

SLE plant en knot knotbomen. Knotbomen zijn eigenlijk een merkwaardig verschijnsel. Hoewel ze door menselijk ingrijpen zijn ontstaan, bestaan ze al zo lang dat ze niet meer uit het landschap zijn weg te denken.

In het gebied rondom Elburg komen hoofdzakelijk knotwilgen en knotpopulieren voor. Ze groeien vooral op natte plaatsen, laaggelegen landerijen en langs slootkanten. Een groot deel van de knotbomen is de afgelopen jaren gerooid als gevolg van intensivering van de landbouw en verwaarlozing.

 

Door de verwaarlozing worden de pruiken vaak zo zwaar dat bomen uitscheuren of omvallen, met als gevolg dat er steeds minder overblijven. Gelukkig staan knotbomen de laatste jaren weer volop in de belangstelling. Als de staken op de knotboom zo'n 10 tot 15 cm dik zijn, worden in de winterperiode de staken bij de knot afgezaagd.

Meestal is de cyclus 3 tot 5 jaar. De knotwilg en de populier zijn heel gemakkelijk te vermenigvuldigen door de afgezaagde staken in de grond te plaatsen. Kies hiervoor niet al te dikke staken (max. 10 cm rond) met een lengte van 2,5 tot 3 meter.

 

Van het gedeelte dat in de grond komt, wordt de bast enigszins opgeruwd en 60 cm diep in de vochtige bodem bij een vijver of sloot gestoken. Het knotten kan op elke hoogte gebeuren maar wij hanteren in de regel circa 1,60 meter. Het wortelgestel van de snelgroeiende knotwilg geeft stevigheid aan de slootkanten.

 Knotbomen 

Knotbomen                                                                        

home > wat doen wij > knotbomen

bottom of page