top of page

Bloemrijke graslanden
 

Bloemrijke graslanden

home > wat doen wij > biodiversiteit

SLE adviseert en helpt sinds 2016 bij de aanleg van bloemrijke graslanden. De bijenstand is de laatste jaren sterk afgenomen. Onder andere doordat de bijen in de vliegperiode niet voldoende voedsel kunnen verzamelen. Daarom kan door de aanleg van bloemrijke graslanden een bijdrage worden geleverd aan het vergroten van het voedselaanbod. Ook voor vogels zijn deze graslanden van grote waarde. Ze leveren naast een gevarieerd aanbod aan voedsel ook schuilgelegenheid. Bloemrijke graslanden vergroten bovendien de visuele aantrekkelijkheid van het landschap.

bottom of page