Heggen 

Heggen                                                                         

home > wat doen wijheggen

SLE plant vooral beuken-, meidoorn-, en veldesdoorn heggen. Oorspronkelijk werden heggen gebruikt als veekering en erfafscheiding.