top of page

 Hoogstamfruitbomen 

Hoogstamfruitbomen                                                                      

home > wat doen wij > hoogstamfruitbomen

SLE plant en onderhoudt hoogstamfruitbomen. Binnen de gemeente Elburg zijn nog tal van hoogstamfruitbomen te vinden. Vanaf de oprichting van SLE wordt aandacht besteed aan de snoei van oude fruitbomen en worden nieuwe bomen aangeplant. Alleen al de laatste paar jaar zijn ruim 300 nieuwe hoogstamfruitbomen aangeplant. Het betreft hier in hoofdzaak oude rassen die kenmerkend zijn voor de Veluwe.

Om het onderhoud aan de fruitbomen wat meer structuur te geven, is een SLE hoogstambrigade opgericht. Deze bestaat uit circa 10 vrijwilligers van SLE. Het is de bedoeling dat de eigenaren van de fruitbomen zelf het onderhoud verrichten (indien men hiertoe fysiek in staat is). Voor advies en ondersteuning kan altijd een beroep op SLE worden gedaan.

Belangrijk bij hoogstamfruitbomen is de vormsnoei gedurende de eerste 7 -10 jaren. Hier legt men de basis voor een gezonde en vruchtbare boomgaard. Door regelmatige snoei wordt de boom geactiveerd tot het vormen van nieuwe takken. Ook vruchtvorming wordt hierdoor bevorderd. Om zo goed mogelijk te snoeien, adviseren wij een snoeicursus te volgen.

bottom of page