top of page

 Uilenkasten 

Uilenkasten

home > wat doen wij > uilenkasten

SLE onderhoudt de bestaande uilenkasten. Voor nieuwe locaties geven wij advies en verzorgen eventueel de installatie. Het onderhoud hiervan moet bij voorkeur door de eigenaar zelf worden uitgevoerd: in de herfst de nestkast van nieuw zaagsel voorzien. Het steenuiltje, de kleinste soort uil, is nog steeds ons meest algemene uiltje.

Het is niet groter dan een dikke merel maar lijkt als het vliegt groter door de relatief grote vleugels. Het steenuiltje voelt zich bij uitstek thuis in het kleinschalige boerenland met veel variatie, rommelhoekjes en oude schuurtjes. Het zijn juist die kenmerken die in een rap tempo verdwijnen uit ons landschap en dus ook uit Elburg.

 

Het aantal steenuiltjes in onze gemeente is daarmee behoorlijk afgenomen. En dat is erg jammer want het is juist een soort die ook vaak overdag te bewonderen is. En wie ooit goed in de gele felle ogen van dit eigen-wijze uiltje heeft gekeken, is voorgoed verkocht.

SLE maakt zich sterk om het landschap weer aan te kleden door het planten van houtwallen, knotwilgen, stimuleren van boomgaarden etc. Dit komt indirect ook allemaal ten goede aan het steenuiltje; het levert dekking en voedsel door meer prooidieren. Een veilig onderdak is echter ook nodig.

 

Als alternatief voor de oude knotwilg, holle hoogstamfruitboom en het gesloopte schuurtje, plaatsen we daarom op geschikte erven steenuilkasten. Bij voorkeur plaatsen wij de kasten bij enthousiaste mensen die het leuk vinden om zelf de kasten te controleren en schoon te houden. Dit stimuleert hen ook om wat extra aandacht aan steenuil-vriendelijke maatregelen te schenken.

Wilt u als inwoner van het buitengebied van Elburg een steenuilkast op uw perceel? Lees dan verder:

Wilt u nog meer informatie? Hieronder vindt u de officiële link naar de brochure van STONE, de landelijke werkgroep voor onderzoek en bescherming van steenuilen

Als u enthousiast geworden bent en u wilt gastvrijheid verlenen aan deze prachtige vogels vindt u alle informatie hieronder...

Soms vinden we echter een goede locatie waar de eigenaar dit niet kan of wil. Als we het in het belang van de steenuil toch erg nuttig vinden om er een kast te plaatsen, bieden wij aan de installatie en het onderhoud te doen. Op deze manier proberen we een bijdrage te leveren aan het zo lang mogelijk behouden van het steenuiltje in onze regio.

 

In 2016 zijn er in de gemeente Elburg circa twintig broedparen met eieren en/of jongen geteld. Er zijn kasten waar gelijk het eerste jaar al steenuilen in komen; in andere kasten pas in het vierde jaar. Bovendien het kan elk jaar wisselen. Een steenuil is vrij honkvast en verplaatst zich meestal niet meer dan enkele kilometers van zijn geboorteplek. Dat betekent dat als er een populatie door bijvoorbeeld bebouwing geïsoleerd raakt, uitwisseling met andere populaties steeds moeilijker wordt.

bottom of page