top of page

 Erfbeplanting 

Erfbeplanting                                                                         

home > wat doen wij > erfbeplanting

Boerenerven en erfbeplanting zijn door de eeuwen heen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze vormen een historische eenheid.  


Alle beplanting op en rondom het erf had een functie. Vrijstaande bomen dienden onder andere als grensmarkering, windkering en zonwering. Houtwallen en bosjes dienden als windkering maar leverden ook gebruikshout zoals weidepalen en brandhout. 

Heggen waren bedoeld als veekering en hoogstamboomgaarden leverden fruit voor eigen gebruik. Erfbeplanting en bebouwing op het erf vormen één geheel en geven het buitengebied hun karakteristieke gezicht.

Erfbeplanting draagt bij aan een aantrekkelijk landschap en heeft grote waarde voor planten en dieren. Ook levert het voedsel, nest- en schuilgelegenheid voor vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen en insecten.

De verschillende vormen van erfbeplanting zijn in de volgende punten op deze webpagina beschreven. Aanplant van erfbeplanting met heggen/hagen wordt gestimuleerd door het verstrekken van subsidie. Voor informatie en advies kunt u terecht bij de heer Cor Duitman (zie Contact).

bottom of page