Wat doen wij als  

 organisatie ?  

Informatie

Bloemrijk grasland

 

Een bloemrijk grasland bevat naast grassen ook veel meerjarige bloemen. In een bloemrijk grasland wordt de bodem niet of nauwelijks verstoord en wordt jaarlijks 1 tot 2 keer gemaaid.

De bodem moet relatief schraal zijn of jaarrond zeer vochtig. Door het maaisel steeds af te voeren, is de bodem te verschralen.

In onderstaande handleiding staat beschreven hoe u dit resultaat kunt bereiken.

Jubileum uitgave: 20 jaar SLE

In deze extra uitgave van de Knotpraat wordt met veel genoegen beschreven hoe het allemaal is begonnen en welke projecten de afgelopen jaren onder handen zijn genomen.

Landschapsversterkingsplan

De SLE is in 2008 in nauwe samenwerking met de gemeente Elburg gestart met het ontwikkelen van ideeën voor het gebied ten noordoosten van de stad. Het doel was tweeledig. Enerzijds wilden we ons meer gaan toeleggen op werken met gebiedsplannen zodat in een aantal jaren een totaal gebied onder handen genomen kan worden en daarmee een stuk continuïteit wordt gegarandeerd. Anderzijds kon het gebiedsplan dienen als onderlegger voor het toen nog te ontwikkelen Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP) van de gemeente Elburg. Het gebiedsplan is tevens een middel om te komen tot versterking van de kwaliteiten van het landschap en het vergroten van de recreatieve waarde daarvan. De SLE heeft voor dit gebiedsplan een prijs gewonnen in het kader van het project 'Levend Landschap Veluwe' van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Deze prijs was een steun in de rug om het plan verder vorm te geven en een elftal uitvoeringsprojecten te benoemen. Zoals onder andere het Tempelpad, de oeverzwaluwendam, een vogelkijkhut en het Wijkerwoldpad.

Nieuws 

home > nieuws

Knotpraat 167

De afgelopen weken zijn de vrijwilligers van de SLE voornamelijk bezig geweest met het planten van bomen en struiken. Dat deze winter zacht is kwam daarbij goed uit: geen harde ondergrond en vaak regen, niet tijdens maar na de gedane arbeid. Steeds was er een hoge opkomst van vrijwilligers waardoor we veel werk hebben kunnen verzetten. We hebben maar liefst 2150 struiken en bomen aangeplant. Kortom de SLE is nog steeds een bloeiende vrijwilligersclub.

Knotpraat 166: veel activiteiten

Op het terrein van de Scouting op 't Harde werden veel dennenbomen verwijderd. Bij de Grote Kerk werd een steenuilenkast geplaatst en er vond een opfriscursus motorkettingzaag gevolgd op het terrein van Noverosa. We hebben wilgen geknot aan het Tempelpad en er was onderhoud van het pad naar de vogelkijkhut aan de Kamperdijk. Bij de Stoopschaar is er veel gezaagd en geknot en was de opening van het nieuwe jaar.

 

Knotpraat 165

Om de aanvliegroute voor de oeverzwaluwen te verbeteren werden er 20 wilgen gekapt met behulp van een verreiker en werd van een aantal bomen knotwilgen gemaakt. Tevens aandacht voor de Natuurwerkdag op Zwaluwenburg.

 

Knotpraat 164

Deze Knotpraat is bijna geheel gewijd aan ons jaarlijks uitje. Ditmaal in Friesland.

 

Knotpraat 163

In deze zomereditie van de Knotpraat o.a. een terugblik op enkele activiteiten die na het officieel werkseizoen hebben plaatsgevonden.

Knotpraat 162

Aan het einde van ons werkseizoen o.a. aandacht voor de oeverzwaluwenwand, de Gelderse Werkdag, het hekkenproject en de vogelkijkhut.

Knotpraat 161

De kop van het nieuwe jaar is er weer af. Er is weer heel wat geknot en gezaagd. Ondermeer bij de Stoopschaar en op het terrein van de scouting op 't Harde

Knotpraat 160

De eerste Knotpraat van 2019 met ontzettend veel werkzaamheden: bij de scouting, het "bosje" aan de Koopsweg en de Stoopschaar.

Knotpraat 159: De laatste loodjes

Oktober was de maand van prunusbestrijding. Op maar liefst 3 dagen waren we druk bezig met onze constante strijd tegen deze plaag. Ook dit jaar hebben leerlingen van het LF ons geholpen met het opschonen van het Tempelpad. De Natuurwerkdag 2018 was dit jaar op landgoed Zwaluwenburg. 

Locatie

  • Facebook - White Circle

Contact

Stichting Landschapselementen Elburg (SLE)

Bloemstraat 5a

8081 CV Elburg

telefoon: 0525 - 690540

b.g.g:       06 - 521 259 85

Email: info@landschapselementenelburg.nl

In samenwerking met www.joustramanagement.nl