top of page

Schaduwbosje actie '23/'24

Schaduwbosje  voor weidedieren

Bij zomerse hitte verhoogt een schaduwbosje het welzijn van

koeien, paarden en ander vee.
Daarnaast fungeert het ook als stapsteen voor vogels en

andere dieren en verhoogt het tevens de biodiversiteit.
Aan weide-eigenaren in de regio Elburg biedt SLE daarom in

samenwerking met de gemeente Elburg aan schaduwbosjes

te planten.

Het onderhoudsarme bosje bestaat uit drie gelijksoortige

bomen met een onderlinge afstand van ca. 5 meter.
Uiteindelijk zal er een grote, gemeenschappelijke kroon

gevormd worden.
Tussen de bomen komen eventueel lage struiken zoals

bijvoorbeeld de wilde roos en egelantier.                                      Schaduwbosjes uit het verleden

Afhankelijk van de bodem en in overleg met de eigenaar           geschilderd door een SLE vrijwilliger

worden de best passende, streekeigen beplanting gekozen.

Zie hier de lijst van plantsoorten. Bij de locatie zijn schaduw (indien van toepassing) en stap-steen functie de belangrijkste factoren.
Eenmaal per jaar kan SLE langskomen voor het opkronen.

Met het oog op de weidevogels zal plaatsing niet mogelijk zijn in weidevogelgebied, o.a. 't Goor en de Oosterwolde polder.

Voorwaarden

  • In buitengebied Elburg en in lijn met Landschapsontwikkelingsplan Elburg.

  • Oppervlakte: minimaal ca. 35 m2.

  • Bij vee een afdoende veekering rondom.

  • Eerste 2 jaar tijdens droge zomerperioden elke week
    van voldoende water voorzien. Boomspiegel onkruidvrij.

  • Aangebrachte bescherming tegen weidedieren instand
    houden.

Kostenindicatie
De bomen kosten ca. 70 euro per stuk inclusief 2 boompalen,

boomband, boomwikkel en ca. 60 L compost/potgrond.

De boomomtrek is ca. 10 - 12 cm zonder kluit.

De struiken kosten ca. 1 - 2 euro per stuk. 

De gemeente draagt 15% van deze kosten.                                  Een schaduwbosje ca. 3 jaar na het inplanten
Alle SLE manuren zijn gratis.

 

                                                                                                           

Aanmelding

U kunt zich aanmelden tot 15 november '23 alleen via deze link.


Wees er tijdig bij want de SLE plant capaciteit is beperkt.

Na uw aanmelding zal er een intake plaatsvinden.

Ook zal er een toetsing voor een eventueel noodzakelijke vergunning plaatsvinden.

Het inplanten vindt plaats tussen begin januari '24 - eind maart '24.

Mocht u nog vragen hebben, stuur dan een mail naar  Cor Duitman (adviseur Natuur en Landschap) van de gemeente Elburg op cor.duitman@elburg.nl

---//---

fw_Schilderij_Schaduwbosjes_P9261017b.jpg
mk_Schaduwbosje_20230915_2 (1).jpg
bottom of page