top of page

Doelstelling en activiteiten 

Wat doen wij                                                                         

Onze doelstelling luidt:

Herstel van het historisch karakter en de ecologische en landschappelijke waarden van het buitengebied van de gemeente Elburg door aanleg en/of instandhouding van cultuur- en natuurhistorische landschapselementen.

bottom of page