Knotpraat 166: veel activiteiten

Op het terrein van de Scouting op 't Harde werden veel dennenbomen verwijderd. Bij de Grote Kerk werd een steenuilenkast geplaatst en er vond een opfriscursus motorkettingzaag gevolgd op het terrein van Noverosa. We hebben wilgen geknot aan het Tempelpad en er was onderhoud van het pad naar de vogelkijkhut aan de Kamperdijk. Bij de Stoopschaar is er veel gezaagd en geknot en was de opening van het nieuwe jaar.

van Noverosa. We hebben wilgen geknot aan het Tempelpad en er was onderhoud van het pad naar de vogelkijkhut aan de Kamperdijk. Bij de Stoopschaar is er veel gezaagd en geknot en was de opening van het nieuwe jaar.

07/06/17

Cursus Fruitboom snoeien

Op zaterdag 22 februari heeft de SLE samen met Groentje (de natuur-en milieuvereniging in de gemeente Oldebroek) een cursus fruitboom snoeien georganiseerd in een boomgaard, gelegen aan de Zuiderzeestraatweg te Doornspijk. Onder begeleiding van enkele vrijwilligers van Groentje en SLE zijn 32 cursisten met de oude appel- en perenbomen aan de slag gegaan. Voordien heeft de heer Marten Muller een uitleg gegeven in begrijpelijke taal. De deelnemers hebben 5 vuistregels meegekregen: verwijder dood hout, aangetast hout (kankerplekken), een tak als deze kruist, een tak als deze boven elkaar liggen en waterlot.

Op zaterdag 7 maart zijn vervolgens 24 cursisten aan de slag geweest in een boomgaard aan de Veenweg in Oldebroek. De bedoeling van deze cursus was om de deelnemers onderricht te geven in de vormsnoei van jonge fruitbomen. Ook nu was er eerst een theoretische inleiding gegeven door Marten. Daarna hebben de cursisten samen met de begeleider de appel- en perenbomen bestudeerd en benoemd wat er gesnoeid moest worden. Onder de koffie gaf Marten nog verdere uitleg. Aansluitend werd een en ander in de praktijk gebracht: gesteltakken ingekort, kruisende en verticale takken weggehaald enz. Dit alles met het doel een mooie en ruime kroon te vormen. Na afloop van de cursus kregen alle deelnemers een handleiding mee. Met behulp van deze handleiding en de opgedane kennis tijdens deze cursus zijn ze in staat om hun eigen fruitbomen te onderhouden.

Wat doet Stichting Landschapselementen Elburg ?

Het werk van Stichting Landschapselementen Elburg (SLE) bestrijkt een breed scala aan onderwerpen binnen zowel de natuur- als de cultuurhistorie van het landschap. Wij willen het authentieke landschap met de daarbij behorende flora en fauna in de gemeente zoveel mogelijk behouden en/of herstellen. Ook voor toekomstige generaties!

  • Facebook - White Circle