Ooievaarsnesten

SLE plaatst geen ooievaarsnesten meer (er staan er al genoeg), maar blijft de bestaande wel onderhouden. Advies is wel mogelijk. Voor het plaatsen is een vergunning noodzakelijk. SLE beheert sinds 2004 vier paalnesten voor ooievaars. 

De eerste jaren nam er nog wel eens een ooievaar een kijkje, maar nijlganzen leken meer geïnteresseerd.

In het najaar van 2011 is het nest bij de Tempelweg weggehaald en opnieuw ingevlochten met wilgentenen en daarna geplaatst langs de Kamperdijk. Op 13 maart 2012 verscheen de eerste ooievaar en veertien dagen later de tweede. In april werden eieren gelegd en in mei aanschouwden drie jongen het levenslicht. Helaas gingen twee jongen dood. Door het natte weer en daardoor schimmel in het nest was het een slecht broedseizoen. Eén jong groeide gezond op en onze eerste echte “SLE-ooievaar” vloog in augustus uit!

Het nest aan de Kamperdijk is inmiddels verwijderd. De paal was verrot en de plaatsing van een nieuwe paal liep op tegen bezwaren van derden.

Het tweede nest stond al zeven jaar ongebruikt in het Goor. Door ervaring wijzer geworden, werd dit nest tijdens de vorstperiode weggehaald. Vervolgens werd het ingevlochten met een paar honderd takken, opgevuld met paardenmest en kuilgras en besprenkeld met witkalk. Ook dit nest bleek in trek bij ooievaars. Een dag na plaatsing bij het Bagijnendijkje, in juni 2012, kwamen de eerste ooievaars al een kijkje nemen, tot vreugde van de omwonenden. Tot broeden kon het natuurlijk nog niet komen omdat het nest daarvoor te laat in het seizoen was geplaatst.

Gelukkig is het nest nu jaarlijks in gebruik en vliegen er in augustus jongen uit. Ooievaars zijn trouw aan hun nest en keren bij overleving altijd terug op hetzelfde nest. De twee overige nestpalen, die ook met succes worden gebruikt, staan achter het gemeentehuis in Oostendorp en nabij de Stoopschaarweg.

---//---