Erfbeplanting

Boerenerven en erfbeplanting zijn door de eeuwen heen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze vormen een historische eenheid.  


Alle beplanting op en rondom het erf had een functie. Vrijstaande bomen dienden onder andere als grensmarkering, windkering en zonwering. Houtwallen en bosjes dienden als windkering maar leverden ook gebruikshout zoals weidepalen en brandhout. 


Heggen waren bedoeld als veekering en hoogstamboomgaarden leverden fruit voor eigen gebruik. Erfbeplanting en bebouwing op het erf vormen één geheel en geven het buitengebied hun karakteristieke gezicht.

Erfbeplanting draagt bij aan een aantrekkelijk landschap met grote waarde voor planten en dieren. Zo levert het voedsel, nest- en schuilgelegenheid voor vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen en insecten.


---//---