Bezigheden . . . 

In het buitengebied van de gemeente Elburg zijn we bezig met de onderstaande elementen. 

De witte knoppen zijn de elementen die door landeigenaren aangevraagd kunnen worden; er naast staat wat we daarbij kunnen betekenen.

Ook verzorgen wij de toetsing bij de gemeente Elburg t.a.v. bestemmingsplannen.

Gecombineerd aanbrengen van meerdere, hieronder vermelde elementen

Planten van karakteristiek, historisch groen rondom de woning

Planten, onderhoud en afzetten

Planten en knotten

Planten van een strook of omheining

Planten, vormsnoei en onderhoudssnoei

Advies en begeleiding tijdens aanleg en beheer

Fabriceren en installeren

Aanleggen

Begeleiding

Begeleiding en deels levering en installeren

Begeleiding

Op maat fabriceren en installeren

Alleen onderhoud van de 4 bestaande nesten

Jaarlijks onderhoud 

Gereedschappen in ons beheer

---//---