Hoogstam fruitbomen

Vanaf de oprichting van SLE wordt aandacht besteed aan de snoei van oude fruitbomen en worden nieuwe bomen aangeplant. Alleen al de laatste paar jaar zijn ruim 300 nieuwe hoogstamfruitbomen aangeplant. Het betreft hier in hoofdzaak oude rassen die kenmerkend zijn voor de Veluwe.

Om het onderhoud aan de fruitbomen wat meer structuur te geven, is een SLE hoogstambrigade opgericht. Deze bestaat uit circa 10 vrijwilligers van SLE. Het is de bedoeling dat de eigenaren van de fruitbomen zelf het onderhoud verrichten indien men hiertoe fysiek in staat is. Voor advies en ondersteuning kan een beroep op SLE worden gedaan. 

Belangrijk bij hoogstamfruitbomen is de vormsnoei gedurende de eerste 7 -10 jaren. Hier legt men de basis voor een gezonde en vruchtbare boomgaard. Door regelmatige snoei wordt de boom geactiveerd tot het vormen van nieuwe takken. Ook vruchtvorming wordt hierdoor bevorderd. Om zo goed mogelijk te snoeien, adviseren wij een snoeicursus te volgen. 

de_hoogstamboomgaard_wageningen_28642.pdf

Recentelijk plant SLE hoogstam fruitboomgaarden, zo mogelijk en gewenst, in combinatie met andere biodiversiteit verhogende elementen zoals een onderliggende bloemenweide, een omringende, landschappelijke haag, een steenuilkast etc.​

Bij belangstelling kunt u zich aanmelden met de onderstaande knop:

SLG_Deel-1-Basiskennis-Hoogstamfruit-emailversieLR.pdf
SLE_Fruitboom_Plantinstructie_231222.pdf
SLE_Fruitboom_Bodemonderhoud_240107.pdf
GS_Vormsnoei jonge fruitbomen brochure_240218
GS_Hoogstamfruitbomen brochure praktijkcursus snoeien 2024

---//---