Biodiversiteit

Het thema biodiversiteit heeft ook bij SLE de laatste jaren een steeds belangrijkere rol gekregen. We kijken bij onze Biodiv projectjes of er sprake kan zijn van minimaal 3 toe te voegen elementen op een locatie uit de lijst op pagina Bezigheden. In overleg met de eigenaar bepalen we uiteindelijk hoeveel verschillende elementen haalbaar zijn. Op die manier zorgen we voor een maximale verhoging van de biodiversiteit.


Vaak groeien onze Biodiv projectjes spontaan bij eigenaren die in eerste instantie bij ons voor een enkel landschapselement aankloppen. Bijvoorbeeld een hoogstam fruitboomgaard waar dan een onderliggende bloemenweide en omringende haag aan worden toegevoegd

Voor demonstratie en advies hebben we aan de Bovenweg 80 in Doornspijk met de eigenaar Martin van der Kruijk, in 2020 een pilot biodiversiteitsproject gestart waarbij verschillende "groen technieken" worden uitgeprobeerd.


Hij is tevens Ambassadeur praktijknetwerk Elburg bij SLG

Contact met hem is mogelijk via het SLG contactformulier.


Via ons SLE contactformulier kunt u uw belangstelling voor ons biodiversiteit project aanbod kenbaar maken.

test

Bron: Beleidskader biodiversiteit, 18 feb. 2020 / Vallei en Veluwe

---//---