Keverbank

Het aanleggen van keverbanken en andere natuurvriendelijke maatregelen op akkers leidt tot een toename van het aantal insectensoorten en het aantal insecten. Op de akkers met maatregelen werden bijna 50 verschillende insectensoorten waargenomen. Op de akkers zonder maatregelen werden nog geen 20 soorten waargenomen.

Een keverbank is een ca. 50 cm verhoogde rug van ongeveer 2 meter breed. De keverbanken zijn aangelegd in het midden van een perceel, maar niet aangesloten op de perceelranden. Aan één van de zijdes ligt een braakstrook van 3 meter breed voor vogels (opdrogen stofbad). De keverbank is ingezaaid met polvormende overblijvende grassen zoals Kropaar (Dactylis glomerata), Timotheegras (Phleum pratense) , Roodzwenkgras (Festuca rubra) en een variatie aan meerjarige kruiden. 


Aanleg keverbank in maart 2022 met vrijgekomen grond bij voorbereiding bloemenweide.

De keverbank is daarmee een geschikt habitat voor insecten en spinnen en daarnaast een uitstekende overwinteringslocatie omdat hij hoger en droger is en in het voorjaar eerder opwarmt. Een belangrijk voordeel voor de agrariër is dat op deze manier de natuurlijke bestrijders direct aanwezig zijn op de akker, zodra de gewassen gaan groeien.

Bron: https://www.bijenlandschap.nl/Nieuws/keverbanken-op-akkers-vergroten-aantal-insecten/

Bij SLE zijn we er in 2019 mee gestart met als aanleiding een bestemming voor de afgeschraapte grond vrijkomend bij aanleg van een bloemenweide. 

Inmiddels hebben we 2 keverbanken aangelegd van ca. 0,5 (h) x 1,5 (b) x 20 (l) meter.


---//---