Oeverzwaluwwand Drontermeer

Oeverzwaluwen overwinteren in Afrika; in maart of april keren ze terug. Ze broeden in nagenoeg steile oevers of dammen. Ze graven nesten tot wel één meter in de oever of dam. Afhankelijk van de omstandigheden brengen ze per seizoen twee broedsels groot van vier á vijf jongen per broedsel.

In de winter werden maatregelen getroffen om nieuwe verstoring te voorkomen. Het in 2012 aangelegde zandlichaam trok het eerste jaar dus veel broedparen. Door erosie, onder andere door strenge vorst, was het resultaat in 2013 slechts 68 broedparen.

Om erosie te voorkomen werd begin 2014 voor een duurzame oplossing gekozen: een betonnen keerwand met 200 gaten werd geplaatst. De resultaten bleven niet uit: kort na de plaatsing van de wand trokken de oeverzwaluwen dankbaar in hun nieuwe huisvesting. Vrijwel alle 200 gaten worden sinds de oplevering jaarlijks bezet en worden er per nest twee broedsels grootgebracht

Begin 2011 heeft SLE het plan opgevat de bestaande wand nabij de rioolwaterzuivering op te knappen. Met sponsoring van verschillende partijen kon in maart 2012 de wand met een lengte van 25 meter worden aangelegd. Half mei kwamen massaal oeverzwaluwen de wand verkennen en binnen veertien dagen waren er 240 nestgangen.

Bij controle aan het einde van het seizoen bleek dat in 193 nesten jongen grootgebracht waren. Helaas kwam aan het tweede legsel abrupt een eind, marters en/of vossen verstoorden bruut de broedende vogels. Gelukkig waren de jongen van het eerste legsel al uitgevlogen.

Om een beeld te krijgen van waar de jonge vogels zich het volgend jaar ophouden, worden de vogels geringd. Jaarlijks worden de nesten schoongemaakt en van nieuw zand voorzien. Dit project is onderdeel van het door onze stichting gemaakte “Landschapsversterkingsplan Elburg Noord”.

Het jaarlijks onderhoud betreft:

---//---