Heggen

SLE plant vooral meidoorn- en veldesdoorn heggen. Oorspronkelijk werden heggen gebruikt als veekering en erfafscheiding 

Hier komt natuurlijk nog meer info........

---//---