Historie. . . 

1 - In 1991 besloot het bestuur van de oudheidkundige vereniging “Arent thoe Boecop” in Elburg dat er niet alleen aandacht aan de historische binnenstad en de landgoederen geschonken moest worden maar ook aan het authentieke landschap in het algemeen en aan de boerenerven in het bijzonder.
Daarom werd de ‘Werkgroep erfbeplanting’ in het leven geroepen. De leden van de werkgroep (vertegenwoordigers van gemeente, standsorganisaties,  oudheidkundige vereniging en milieugroep Perspectief) gingen enthousiast
aan het werk.

 
In twee jaar tijd werden ca. 60 erven (min of meer) heringericht. Deze plannen werden door derden uitgevoerd. Coniferen werden vervangen door bijvoorbeeld beukenhagen en op de erven verschenen leibomen en een keur aan hoogstamfruitbomen. Dit project werd landelijk bekend onder meer door televisie-uitzendingen van “Van Gewest tot Gewest” en de Postcodeloterij. Daarnaast werd in diverse bladen aandacht aan het project besteed. 


Vlak voor de afronding van het erfbeplantingsproject, besteedde de Postcodeloterij wederom aandacht aan het project en schonk 21.500, - gulden. Kort na de TV-uitzending werd de werkgroep benaderd door Biohorma BV (A. Vogel). Zij zochten in het kader van hun 40-jarig bestaan een te sponsoren project dat moest aansluiten bij de doelstelling van de BV en dat ten goede moest komen aan de Elburgse samenleving. Na hun genereuze gift van 40.000 gulden werd besloten om door te gaan met de activiteiten én de werkgroep op te laten gaan in een autonome stichting, “Stichting Landschapselementen Elburg” (SLE).

2 - De heer Luc von Hebel (Biohorma) en de heren  Tom Bergstra en Ad Dijkshoorn (oudheidkundige vereniging) hebben de oprichting van de stichting voorbereid. 

Op 20 mei 1996 werd de SLE oprichtingsakte bij notaris Overbeeke (zittend) en burgemeester van Hout (staand) in Elburg ondertekend. 3 - Op 30 oktober 1996 werd een SLE informatieavond gehouden op de Hoge Enk. Tijdens deze drukbezochte avond presenteerde SLE zich voor het eerst aan de bewoners van de gemeente Elburg. De doelstelling van SLE werd uitgelegd en vol trots werd de Knotkar, vol met gereedschap en ladders, getoond. 


4 - Ruim twintig vrijwilligers meldden zich aan en een tiental bewoners vroeg om advies dan wel of wij werk voor ze konden doen.
Op 16 november 1996 heeft SLE een open dag gehouden op het erf van Hendrik van de Put aan de Tempelweg. Hier zijn demonstraties gegeven van onder andere knotten van populieren, hoogstamfruitbomen snoeien, nieuwe fruitbomen aanplanten en het afzetten van een houtsingel. De belangstelling was boven verwachting en wederom groeide de lijst vrijwilligers.

 
Bij het begin van het echte serieuze werk op 14 december 1996 stonden er al ruim dertig vrijwilligers op de lijst. 5 - In 2009 heeft SLE de prijs Levend Landschap Veluwe ontvangen van SLG te Arnhem in het bijzijn van wethouder Wessel (Elburg).

6 - A. Vogel heeft tot 2012 het secretariaat voor haar rekening genomen en eenmaal per jaar de jaarrekening door hun accountant laten controleren. Tot die tijd werd tevens vergaderruimte beschikbaar gesteld.
Vanaf 2012 stelt de gemeente Elburg ruimte beschikbaar voor onze bestuursvergaderingen.

Sinds de oprichting in 1996 heeft SLE naast het eigen jaarprogramma ook bijzondere werkdagen (mede) georganiseerd, zoals vanaf 2004 jaarlijks de
landelijke Natuurwerkdag en de Gelderse Werkdag in 2017.

Vooral de deelname van het bedrijfsleven en de gemeente bracht extra kennis in; het succes van SLE is mede daaraan te danken.

Anderzijds wordt geconstateerd dat de inzet van de SLE vrijwilligers voor de gemeente Elburg in een breder perspectief kan worden getrokken dan alleen uitvoering van projecten. SLE levert inmiddels ook een belangrijke bijdrage om het natuur- en landschapsbeleid te vernieuwen door onder andere nieuwe ideeën voor natuur- en landschapsbeheer te ontwikkelen.

SLE richt zich dan ook in samenwerking met de adviseur van de gemeente Elburg op beleidsontwikkeling en zorgt daarnaast ook voor kritische reflectie op beleid en beheer. Het uiteindelijke doel hierbij is het bijdragen aan een maatschappelijke inbedding van het landschap- en natuurbeleid. 

---//---