Bloemrijke graslanden

Ons doel is hier gericht op een significante toename van inheemse, wilde bloemen in onze regio:

● voor wilde bijen, vlinders en biodiversiteit in het algemeen;

● in weiden, bermen, houtwallen en overige, daartoe geëigende gronden;

● als fraai landschapselement;

● op een duurzame en biologisch verantwoorde wijze;

● meerjarig lopend (minstens 3 - 5 jaar).


Provinciale en gemeentelijke subsidieregelingen worden waar mogelijk, op aanvraag toegepast.

SLE biedt naast advies, begeleiding bij de aanleg en beheer van wilde bloemen grondstukken. 


SLE Balkmaaier

Voor maaiwerkzaamheden in het kader van biodiversiteit binnen een bij SLE aangemeld project, kan via de SLE ondersteuning worden aangevraagd voor een balkmaaier. Deze wordt in principe bestuurd door een vertegenwoordiger van de SLE. Hij inventariseert allereerst of het te bewerken land geschikt is en maakt daarna een afspraak voor het maaien. 

De kosten hiervoor bedragen € 50,- per dagdeel (max 2 uur per ochtend of middag). Dit is exclusief de brandstofkosten en transport waarvoor € 10,- wordt berekend. Er wordt géén uurloon berekend voor de bestuurder van de balkmaaier.

Bij vooral kleinschalige bloemenweiden kan een beroep gedaan worden op de SLE balkmaaier inclusief bediening.

Jaarlijkse onderhoudsinspanning

Kies bij de aanleg een oppervlakte die na aanleg nog te beheren valt. Houdt hierbij ook rekening met de kosten van dure machines die dan nodig kunnen zijn voor het beheer. Advies: hou het beheersbaar!

Van belang is, na het vaak meermaals (2-3 x p/jr.) maaien, zoveel mogelijk vegetatie weg te halen en het maaisel niet teveel te versnipperen. Hark grondig, zodat er niet teveel maaisel achterblijft en er geen ‘viltlaag’ van slecht doorlatend, verterend materiaal ontstaat.


De kleinschalige bloemenweide

Kleinschalig werken we met een bosmaaier of zeis. De bosmaaier het liefst voorzien van een slagmes in plaats van een draadkop, die het maaisel teveel versnipperd. Afharken gaat prima met een hooihark.

De middelgrote bloemenweide

Op middelgrote terreinen is een éénassige messenbalkmaaier erg handig. Eventueel kun je deze voorzien van een bandhooier.


De grote bloemenweide

Op grotere terreinen gebruiken we een tractor met een cyclomaaier. Het maaisel verzamelen we met een hooihark en balenpers.

---//---