Steenuilkasten

De steenuil is niet groter dan een dikke merel maar lijkt als het vliegt groter door de relatief grote vleugels. Het steenuiltje voelt zich bij uitstek thuis in het kleinschalige boerenland met veel variatie, rommelhoekjes en oude schuurtjes. Het zijn juist die kenmerken die in een rap tempo verdwijnen uit ons landschap en dus ook uit Elburg.

Het aantal steenuiltjes in onze gemeente is daarmee behoorlijk afgenomen. En dat is erg jammer want het is juist een soort die ook vaak overdag te bewonderen is. En wie ooit goed in de gele felle ogen van dit eigen-wijze uiltje heeft gekeken, is voorgoed verkocht.

SLE maakt zich sterk om het landschap weer aan te kleden door het planten van houtwallen, knotwilgen, stimuleren van boomgaarden etc. Dit komt indirect ook allemaal ten goede aan het steenuiltje: het levert dekking en voedsel door meer prooidieren. Een veilig onderdak is echter ook nodig.

Als alternatief voor de oude knotwilg, holle hoogstamfruitboom en het gesloopte schuurtje, plaatsen we daarom op geschikte erven steenuilkasten. Bij voorkeur plaatsen wij de kasten bij enthousiaste mensen die het leuk vinden om zelf de kasten te controleren en schoon te houden. Dit stimuleert hen ook om wat extra aandacht aan steenuil-vriendelijke maatregelen te schenken.

In 2016 zijn er in de gemeente Elburg circa twintig broedparen met eieren en/of jongen geteld. Er zijn kasten waar gelijk het eerste jaar al steenuilen in komen; in andere kasten pas in het vierde jaar. Bovendien het kan elk jaar wisselen. Een steenuil is vrij honkvast en verplaatst zich meestal niet meer dan enkele kilometers van zijn geboorteplek. Dat betekent dat als er een populatie door bijvoorbeeld bebouwing geïsoleerd raakt, uitwisseling met andere populaties steeds moeilijker wordt.

SLE Steenuikast aanbod

Voor nieuwe locaties geven wij advies, bouwen de kast en verzorgen eventueel de installatie. 

Het jaarlijkse onderhoud hiervan moet bij voorkeur door de eigenaar zelf worden uitgevoerd: in de herfst de nestkast aan de binnenkant schonen en van nieuw zaagsel voorzien. 

Bij SLE kan een Steenuilenkast worden aangevraagd. 

We komen na de aanvraag langs om te bekijken of de locatie geschikt is en vervolgens advies geven wat de meest geschikte plaats is voor de nestkast.

Daarna kan via SLE een nestkast worden besteld. De kosten zijn mede afhankelijk van de materiaalkosten en zullen rond € 75,- bedragen. 

Zo mogelijk plaatst de eigenaar de kast na levering zelf maar desgewenst kan SLE daarin ondersteunen.

Drinkbak voor vee met verdrinkbeveiliging 

Ook is het mogelijk voor landeigenaren met vee om een drinkbak met beveiliging tegen verdrinking van vogels te bestellen. Deze verdrinkbeveiliging bestaat uit een drinkton met binnenring en voorkomt dat vooral jonge steenuilen verdrinken in drinkemmers.

De prijs van deze ton (65l) met verdrinkbeveiliging is  € 5,- binnen de gemeente Elburg en € 10,- voor aangrenzende gemeenten (zolang de voorraad strekt !)

SLE_Steenuilkasten_Mediabericht_210505
Erfwijzer_Steenuil_2011.pdf
Steenuil_brochure_onlineversie.pdf

Uitgave STONE,

Erfwijzer Steenuil
Uitgave STONE,

Steenuilenoverleg Nederland, 2015

---//---