Schaduwbosje Actie 

Schaduwbosje  voor weidedieren

Bij zomerse hitte verhoogt een schaduwbosje het welzijn van koeien, paarden en ander vee. Daarnaast fungeert het ook als stapsteen voor vogels en andere dieren en verhoogt het tevens de biodiversiteit. 

Aan weide-eigenaren in de regio Elburg biedt SLE daarom in samenwerking met de gemeente Elburg aan schaduwbosjes te planten.

Het onderhoudsarme bosje bestaat uit drie gelijksoortige bomen met een onderlinge afstand van ca. 5 meter. Uiteindelijk zal er een grote, gemeenschappelijke kroon gevormd worden. Tussen de bomen komen eventueel lage struiken zoals bijvoorbeeld de wilde roos en egelantier.
Afhankelijk van de bodem en in overleg met de eigenaar worden de best passende, streekeigen beplanting gekozen.
Zie hier de lijst van plantsoorten. Bij de locatiebepaling zijn schaduw (indien van toepassing) en stapsteen functie de belangrijkste factoren.
Eenmaal per jaar kan SLE langskomen voor het opkronen.

Met het oog op de weidevogels zal plaatsing niet mogelijk zijn in weidevogelgebied, o.a. 't Goor en de Oosterwolde polder.


Schaduwbosjes uit het verleden
geschilderd door een SLE vrijwilliger

Een schaduwbosje ca. 3 jaar na het inplanten

Voorwaarden

Kostenindicatie
De bomen kosten ca. 70 euro per stuk inclusief 2 boompalen, boomband, boomwikkel en ca. 60 L compost/potgrond.

De boomomtrek is ca. 10 - 12 cm zonder kluit.

De struiken kosten ca. 1 - 2 euro per stuk. 

De gemeente draagt 15% van deze kosten.                                
Alle SLE manuren zijn gratis.


Aanmelding

U kunt zich aanmelden tot 15 november '23 alleen via deze link.

Wees er tijdig bij want de SLE plant capaciteit is beperkt.

Na uw aanmelding zal er een intake plaatsvinden.

Ook zal er een toetsing voor een eventueel noodzakelijke vergunning plaatsvinden.

Het inplanten vindt plaats tussen begin januari '24 - eind maart '24.

Mocht u nog vragen hebben, stuur dan een mail naar  

Cor Duitman (adviseur Natuur en Landschap) van de gemeente Elburg 

op cor.duitman@elburg.nl

---//---